lørdag 15. januar 2011

"Gunhild, hva skal du egentlig gjøre i Ghana?"

Jeg vil ikke kalle meg flink til å forklare for folk hva jeg skal i Ghana, her har jeg henta ut litt info om Swift Aid og opplegget vi skal være med på denna våren!

 "Kampen for en fremtid - Swift Aid


"Skolen gjør meg glad" uttalte en av jentene som deltar på Swift Aid sitt Pilot Program på Mallam Atta Market i Accra, Ghana.

Swift Aid er en nystartet, lokal NGO (Non Governmental Organization), som jobber for å støtte, myndiggjøre og skape muligheter for en spesielt utsatt gruppe gatejenter i Accra. Organisasjonen har dedikert seg til den viktige jobben med å hjelpe jentene. Swift Aid er ledet av Liv Adams, sosionom og diakon fra Norge, nå bosatt i Ghana med sin familie. Studenter fra Diakonhjemmet Høgskole har hatt prosjektarbeid og praksisperioden i organisasjonen.


                                                      Livet som gatebarn
Jentene kalles "Kayayei", eller "Head porters", fordi de jobber på markedet med å bære varer i store fat på hodet. De kommer fra Nord Ghana, og de fleste er mellom 10 og 14 år når de første gang drar hjemmefra for å tjene til livets opphold på denne måten. De sover ute, er sårbare og utsatte, forteller at de ikke liker arbeidet og at de strever med livet i Accra. De fleste har måttet slutte på skolen hjemme i landsbyen etter 2. eller 3. klasse, sjelden etter eget ønske.Adventsaksjonen skapte grunnlaget
I 2008 hadde studenter fra sosionomutdanningen prosjektarbeid i Ghana. Formålet var å kartlegget behovet for hjelp hos gatejentene i Accra. Ut fra studentenes arbeid laget Swift Aid et program for å få barna ut av gatelivet og hjem til familie og nettverk nord i Ghana. Hjemme i Norge satte studentene i gang en adventsaksjon som førte til at programmet kunne realiseres. Nå har to grupper jenter gjennomført programmet og kommet                                                         tilbake til landsbyen og skolen.

Visjon om sosial forandring
De unge gatejentene i Ghana drømmer om en framtid med utdanning og muligheter. De drømmer også om å komme seg bort fra et liv på gaten. Visjonen til Swift Aid er å skape en sosial forandring. Barna tilbakeføres til familien etter tre måneder med undervisning i engelsk, matte og helse og rådgivning.

Swift Aid betaler hele grunnutdanningen for hver av jentene, og samarbeid med foreldrene og den lokale skolen er viktige faktorer. Den langsiktige strategien mener de er en suksessfaktor."
(plukka ut herfta)

tøft :)

Ingen kommentarer: