lørdag 4. juni 2011

litt fra det siste.

jobben. 
to jobbdager igjen. siste jeg informerte deg om var turen vår til nord. den siste perioden har vært veldig lærerik og spennende. vi snakka med mødre. noe vi forsto at vi burde etter å ha vært nord og fått høre mye om at det ofte er mødrene som tar med seg jentene ned, (det er selvsagt ikke alltid mødrene). og dermed tenkte vi det var greit å snakke med de. prøve å reflektere dem på situasjonen, og hvordan det er for de unge jentene å jobbe. videre har vi samlet jenter i lokalet vi låner på markedet og hatt gruppesamtaler. det har vært skummelt, flott og lærerikt. skummelt fordi vi bare er studenter og ikke egentlig veit hvordan man skal lede en gruppe, men derfor også lærerikt fordi vi har så mye å lære - rett og slett. når vi snakker med jentene snakker vi med dem om livet i nord, og livet på markedet. og vi snakker, selvfølgelig, med dem om skole. men regnsessongen leker med oss for tida, så jeg bare håper på sol på søndag. da er planen å leke med jentene, spille fotball og forskjellig, snakke med de og si hadet og sånn. men om det øspøsregner blir planen litt ruinert. i dag var det første dag vi faktisk ikke fikk jobbe. istedet lot vi timene renne forbi her:

Melting Moments på Osu 


Ingen kommentarer: